'Katon' - Kahil El’Zabar’s Spirit Groove ft. David Murray